Osebni podatki in pogoji uporabe

Veseli nas, da ste se odločili odpreti račun pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. Prosimo vas za vnos osebnih podatkov.


Osebni podatki

Vnos osebnih podatkov in podatkov o zaposlitvi

Stalno bivališče
Vtipkajte številko ali naziv pošte. Vnesite iskalni niz z vsaj dvema znakoma.
Osebni dokument
Vnesite številko osebnega dokumenta.
Vnesite datum izdaje osebnega dokumenta.
Vnesite datum veljavnosti osebnega dokumenta.
Kontaktni podatki
Status zaposlitve / vrsta prihodka

Osebni račun

Vnos podatkov o osebnem računu in dodatnih bančnih storitvah

Poslovanje z osebnim računom:
IZPISKI O PROMETU IN STANJU NA RAČUNU
PODPIS VLOGE ZA ODPRTJE OSEBNEGA RAČUNA
Izberite podružnico Delavske hranilnice, za katero bi želeli, da prevzame vašo vlogo za odprtje osebnega računa.
Izberite dan obiska.
Izberite uro obiska.

Povzetek podatkov za odprtje osebnega računa

Pozorno preverite vnesene osebne podatke in podatke o bančnem računu. Podatki morajo biti točni in resnični.

 

 

Spol
Davčna št.
Država davčnega rezidentstva
Ali ste zavezanec za plačilo davkov še v kateri drugi državi?
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Država rojstva
Osebni dokument
Vrsta
Številka
Izdajatelj
Kraj izdaje
Datum izdaje
Datum veljavnosti
Kontaktni podatki
GSM   
Telefon   
E-pošta   
Status zaposlitve / Vrsta prihodka
Status zaposlitve
PAKET:
IZPISKI O PROMETU IN STANJU NA RAČUNU
Način prejemanja izpiskov
PODPIS VLOGE ZA ODPRTJE OSEBNEGA RAČUNA
Podružnica
Podpis vloge
Obisk dne
Ob uri

Oddaja vloge za odprtje osebnega / paketnega računa

Identifikacija osebe

Uspešno ste zaključili postopek vnosa podatkov.

Da bi preprečili neavtoriziran vnos vlog za odprtje osebnega računa, se morate identificirati. Na vaš elektronski naslov, ki ste ga vnesli pod kontaktnimi podatki, je bila poslana 7 mestna identifikacijska številka. Prosimo, da identifikacijsko številko vpišete v spodnje polje in vnos potrdite s klikom na gumb "Potrdi".

Če je med pošiljanjem identifikacijske številke prišlo do napake ali identifikacijske številke niste prejeli na svoj elektronski naslov potem lahko ponovno pošiljanje identifikacijske številke zahtevate s klikom na gumb: Če ste vpisali napačni elektronski naslov identifikacijske številke ne boste prejeli!